ΑρχικήΔικαιώματα καταναλωτή

Γνωρίστε τα δικαιώματά σας...

Δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς

Για να εξασφαλίσει την ορθή αντιμετώπιση των πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, η Ευρωπαϊκή ένωση θέσπισε ένα σύνολο δικαιωμάτων με στόχο ορθή αντιμετώπιση των επιβατών.

Κάθε αεροπορική εταιρία με πτήση της οποίας ταξιδεύετε, οφείλει να σέβεται τα δικαιώματά σας και ευθύνεται για την μεταφορά σας καθώς και την μεταφορά των αποσκευών σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε το έντυπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://www.letscruise.gr/assets/customersrights.pdf (σε μορφή .pdf)


Δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν ακτοπλοϊκώς

Για πολλά χρόνια τώρα η πολυπλοκότητα της Ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την ακτοπλοΐα έχει ουσιαστικά αφήσει τον πολίτη εκτεθειμένο χωρίς ξεκάθαρα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πρόσφατα κατατέθηκε σχέδιο νόμου που θα ορίζει την χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοία.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε το δελτίο τύπου http://www.letscruise.gr/assets/sxedionomouyen.pdf (σε μορφή .pdf) αναφορικά με το σχέδιο νόμου για την χάρτα δικαιωμάτων των επιβατών που ταξιδεύουν με πλοία.